Fejlesztések

 

Folyamatos EKG távmonitorozás veszélyeztetett gyermekpopulációnál (új telemedicinás EKG rendszer fejlesztése speciálisan gyermekek részére)

Támogatási összeg: 111.865.072 Ft

Támogatás mértéke: 55.11%

PIAC_13-1-2013-0235

A TELEMEDICINÁN ALAPULÓ EKG MONITOROZÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE A GYERMEKSZÍV GYÓGYÁSZATBAN

 

Szakmai háttérmunka bemutatása

 

Bevezető

A gyermek kardiológiában az EKG diagnosztika jelentősége különbözik a felnőtt EKG diagnosztikától. Az EKG értékeléséhez elengedhetetlen a gyermek életkorának és – az egyes életciklusokra jellemzően – állandóan változó EKG jellegzetességek ismerete, felismerése. A folyamatos EKG, 24 órás Holter monitor, illetve telemedicinás EKG esemény felvétel gyermekeknél történő alkalmazásának témakörében a külföldi szakirodalomban sem található a tudomány mai állása szerint releváns és evidenciákon alapuló ajánlás.  Magyarországon pedig egyáltalán nem.   A telemedicinán alapuló EKG monitorozási rendszert gyermekgyógyászatban a már felismert szív fejlődési rendellenességekhez társuló ritmuszavarok követésére, valamint nagy betegpopuláción a betegségek kiszűrésében használhatjuk eredményesen. A szakmai ajánlások az EKG-t, mint alap diagnosztikai módszert még mindig első helyeken említik a hirtelen fellépő szívritmuszavar, (SCA), illetve hirtelen szívhalál (SCD) rizikószűréseinek metodológiájában. A gyermek mindennapi (otthoni/iskolai) tevékenysége során végzett folyamatos telemedicinás EKG monitorozás következtében könnyen kiszűrhetővé válnak a rejtett, ritkán jelentkező elváltozások is.

 

1. Ipari kutatás 1/a. csoport (2014.01.01. -2014.06.30.)

Részletes szakmai tartalma és keletkező eredményének konkrét megnevezése:

A gyermek kardiológiában az EKG diagnosztika jelentősége különbözik a felnőtt EKG diagnosztikától. Az EKG értékeléséhez elengedhetetlen a gyermek életkorának és – az egyes életciklusokra jellemzően – állandóan változó EKG jellegzetességek ismerete, felismerése. A folyamatos EKG, 24 órás Holter monitor, illetve telemedicinás EKG esemény felvétel gyermekeknél történő alkalmazásának témakörében a külföldi szakirodalomban sem található a tudomány mai állása szerint releváns és evidenciákon alapuló ajánlás.  Magyarországon pedig egyáltalán nem.   A telemedicinán alapuló EKG monitorozási rendszert gyermekgyógyászatban a már felismert szív fejlődési rendellenességekhez társuló ritmuszavarok követésére, valamint nagy betegpopuláción a betegségek kiszűrésében használhatjuk eredményesen. A szakmai ajánlások az EKG-t, mint alap diagnosztikai módszert még mindig első helyeken említik a hirtelen fellépő szívritmuszavar, (SCA), illetve hirtelen szívhalál (SCD) rizikószűréseinek metodológiájában. A gyermek mindennapi (otthoni/iskolai) tevékenysége során végzett folyamatos telemedicinás EKG monitorozás következtében könnyen kiszűrhetővé válnak a rejtett, ritkán jelentkező elváltozások is. A Kutatás első szakaszában az összegyűjtött ismeretek és igények összefoglalása, és korcsoportonkénti mérési algoritmus meghatározása a cél. Az algoritmus kialakításakor határozzuk meg, hogy milyen elrendezésben alakítjuk ki a humán tesztelést. A gyermekeken elinduló mérések paramétereit meghatározzuk. A végpontok száma alapján statisztikus meghatározza a mérésekbe bevonandó gyermekek számát, az esetszámot. Ehhez alakítjuk ki a protokollt.

A munkafázis eredménye:

 • Gyermek EKG mérési algoritmusok kor szerinti kidolgozása.

Résztvevők:

 • Szabó László
 • Dr. Skorán Ottó
 • Dr. Lőcsei Zsófia
 • Dr. Renczes Gábor
 • Dr. Perjés Zsófia
 • Wolf Tamás
 • Dr. Kovács Tibor
 • Auxiliis Pharma Kft.

 

2. Ipari kutatás 1/b. csoport (2014.01.01. – 2014.06.30.)

Részletes szakmai tartalma és keletkező eredményének konkrét megnevezése:

A gyermek EKG minőségének javítása érdekében új, mellkasra helyezhető érzékelőket szeretnénk kifejleszteni. Cél az, hogy minél tisztább jelet detektálhassunk, és a gyermek megszokott mozgás és élet tevékenysége ne zavarja az EKG jel minőségét. Ehhez egy érzékelővel ellátott úgynevezett „trikót”, „övet” szeretnénk kifejleszteni. A projekt kezdetén vásárolja meg a cég a fejlesztéshez szükséges eszközöket, 10 laptopot és 2 szervert a központi adattároláshoz.

A munkafázis eredménye:

 • Mérési pontok standardizálása, egységesített, könnyen felhelyezhető hordfelületen.

 

Résztvevők:

 • Szabó László
 • Dr. Skorán Ottó
 • Dr. Lőcsei Zsófia
 • Dr. Renczes Gábor
 • Dr. Perjés Zsófia
 • Wolf Tamás
 • Dr. Kovács Tibor
 • Auxiliis Pharma Kft.

3. Ipari Kutatás II. csoport (2014.07.01. – 2014.12.31.)

Részletes szakmai tartalma és keletkező eredményének konkrét megnevezése:

A kutatás második fázisában a kidolgozott algoritmusok leprogramozása történik az eszköz által használt processzor sajátosságainak figyelembevételével. Az érzékelőkkel ellátott hordfelület esetében is szükséges önellenőrzési mechanizmusokat is meghatározni, hogy a helytelenül felhelyezett, vagy a fokozott mozgás következtében elmozduló érzékelők miatt keletkező helytelen vagy használhatatlan mérések száma minimálisra csökkenjen.

A munkafázis eredménye:

 • Kidolgozott algoritmusok leprogramozása hordfelületnek megfelelően.

 

Résztvevők:

 • Szabó László
 • Dr. Skorán Ottó
 • Dr. Lőcsei Zsófia
 • Dr. Perjés Zsófia
 • Wolf Tamás
 • Auxiliis Pharma Kft.

4. Kísérleti fejlesztés III. csoport (2015.01.01. – 2016.03.31.)

A kutatás fejlesztés harmadik fázisában leprogramozásra kerülnek a korábbi fázisok eredményeként meghatározott algoritmusok, tesztelés során felszínre kerülő hibákat javítjuk, újabb tesztelések során véglegesítjük. A műszerbeszerzés helyett a gyártó rendelkezésünkre bocsát elégséges mennyiségű készüléket a klinikai vizsgálat sikeres lefolytatásához.

A munkafázis eredménye:

 • Tesztelhető prototípus

 

Résztvevők:

 • Szabó László
 • Dr. Skorán Ottó
 • Dr. Lőcsei Zsófia
 • Dr. Perjés Zsófia
 • Dr. Környei László
 • Wolf Tamás
 • Dr. Kovács Tibor
 • Auxiliis Pharma Kft.

5. Klinikai kutatás IV. csoport (2015.07.01. – 2016.03.31.)

Részletes szakmai tartalma és keletkező eredményének konkrét megnevezése:

A mérőrendszer algoritmusa, illetve a megfelelő szenzor kialakításához klinikai méréseket végzünk. Az Etikai Bizottság hozzájárulását és a Beteg beleegyező nyilatkozat aláírását követően egy centrumban végzett, prospektív, randomizált klinikai vizsgálatot indítunk. A betegek beválogatását követően intenzív változó-szelekciós módszerrel feltáró statisztikai elemzést készítünk. Amennyiben az eredmények igazolják az elvárásokat, készen van egy olyan mérőrendszer, amely paramétereiben, tulajdonságaiban már alkalmassá válik arra, hogy végleges terméket tudjunk készíteni a piac igényei alapján.

 • vizsgálat tervezése,
 • protokollírás,
 • vizsgálóhelyek kiválasztása,
 • monitorozás,
 • biostatisztikai feldolgozás,
 • végső, integrált jelentés megírása.

A vizsgálatot magyar centrumokban fogjuk végezni.

A munkafázis eredménye:

A munkafázis eredményeként a következő dokumentumokat készítjük el:

 • Vizsgálati dokumentációk elkészítése (Protokoll, CRF, Önkéntes Tájékoztató és Beleegyező Nyilatkozat)
 • Szerződéskötések vizsgálókkal, szakasszisztensekkel
 • Biostatisztika (elemszám becslés, statisztikai terv, statisztikai elemzés összefoglaló riport írása)

 

Résztvevők:

 • Szabó László
 • Dr. Skorán Ottó
 • Dr. Lőcsei Zsófia
 • Dr. Renczes Gábor
 • Dr. Perjés Zsófia
 • Dr. Környei László
 • Dr. Kovács Tibor
 • Auxiliis Pharma Kft.

A projekt tényleges befejezési dátuma 2016.03.31.

Letöltések: